Terug naar het overzicht

 

4 februari 2013

De Grean Deal Brabant voor samenwerking aan energietransitie is ondertekend

BvOF Green Deal groep EEI 3 kl

In het kader van Smart Energy Regions is op 4 februari bij de TU/e de Green Deal Brabant ondertekend door gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen in Brabant. Smart Energy Regions is een initiatief om een energietransitie te realiseren in de provincie Noord-Brabant.

Bij de energietransitie spelen technologie, regelgeving, sociale en culturele normen, sociale innovatie en nieuwe businessmodellen een rol. Nieuwe energieconcepten, in de vorm van producten en diensten, moeten gerealiseerd worden. Voorbeelden zijn decentrale energieopwekkingsmogelijkheden, lokale energiecoöperaties en mobiliteitsconcepten op basis van elektrische aandrijving.

De betrokken partijen willen individueel en in samenwerking een rol spelen bij het tot stand brengen van vernieuwende energieproducten en diensten van en door burgers, professionele gebruikers, bedrijven, kennisinstellingen en overheden op de volgende schaalniveaus:
 
•         gebouwengroepen en hun omgeving,
•         campussen en/of bedrijfsterreinen.
 
Partijen die de Smart Energy Regions visie onderschrijven zijn:  Provincie Noord-Brabant,  Gemeente Eindhoven, Gemeente Den Bosch, Gemeente Tilburg, Gemeente Cranendonck, Gemeente Helmond,  Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, Technische Universiteit Eindhoven, MorgenGroeneEnergie,  Waalre Energie Lokaal, Cofely GDF SUEZ, Nyrstar NV, Kuijpers BV, KIEN Foundation, ProxEnergy BV,  DuneWorks, Heliox BV, MTT BV, HE Technologie, KAW/e, Newness, Solliance, SEAC, ICSE, Woonbedrijf, Parkbeheer Strijp, Brainport Development.

 

Algemene Voorwaarden           Copyright © All Rights Reserved