Hoe krijgen we meer Oems?

Hoe krijgen we meer Oems?

OEM’s zijn belangrijk, want ze creëren veel waarde voor de economie en de maatschappij. Het begint allemaal met een idee over hoe je een product maakt met een technologie, maar wat ook nodig is een omgeving die het ontstaan en de ontwikkeling van nieuwe OEM’s ondersteunt.

Er is geen tekort aan waardevolle ideeën en technologieën bij universiteiten, kennisinstellingen en R&D afdelingen van bedrijven. Zulke organisaties kunnen actief kijken naar mogelijke spin-offs, maar dit proces moet zorgvuldig gebeuren. Ze moeten de ideeën selecteren op basis van hun potentieel om gecommercialiseerd te worden en kansen te bieden voor een OEM.

Financiële middelen moeten beschikbaar zijn om businessplannen uit te werken en deze te evalueren qua technologie, toepassing en commerciële kansen in een bepaalde markt. Er is ruimte in Nederland om bij het selecteren van potentiële OEM’s kieskeuriger te werk te gaan zodat de nieuwe ondernemingen meer levensvatbaar zijn.

De ondernemer speelt een sleutelrol in het opzetten en vormgeven aan een nieuwe onderneming. Deze moet niet per se de uitvinder of de eigenaar van het idee zijn, maar wel bereid zijn om ondernemersrisico te nemen en de passie hebben om het idee op de markt brengen. De ondernemer moet een sterk team vormen en een netwerk opbouwen met individuen die ervaring hebben in het naar de markt brengen van nieuwe ideeën. In Nederland treedt de uitvinder of eigenaar van het idee vaak op als de ondernemer, maar niet altijd heeft deze de ervaring en vaardigheden om de business van de onderneming goed te leiden. Daardoor gaat het vaak mis.

Een onderneming starten in de nabijheid van een passend ecosysteem kan productontwikkeling ondersteunen. De partners in het ecosysteem moeten open zijn om samen te innoveren, bereid zijn om risico’s te delen, en de relevante competenties, R&D en productiefaciliteiten hebben. Bijvoorbeeld in het hightech ecosysteem is er een bijzondere bereidheid tot samenwerking om nieuwe innovaties te realiseren. De bedrijven vertrouwen elkaar en ze durven niet alleen kennis maar ook risico’s te delen. De hoge technische complexiteit van systemen heeft de vorming van dat ecosysteem met relevante competenties rondom OEM’s gestimuleerd. Daarom heeft bijvoorbeeld de nieuwe OEM SolayTec, een spin-off van TNO die Ultrafast Spatial Atomic Layer Deposition Equipment produceert, snel zijn producten kunnen ontwikkelen en naar de markt kunnen brengen door in de buurt te zitten van en samen te werken met een aantal partners in het hightech ecosysteem. Samenwerken met hoog gekwalificeerd ontwikkel- en productiepartners maakt het mogelijk om complexe producten te maken die voldoen aan de hoge eisen van de markt. Deze partners bieden operationele vaardigheden en expertise in standaarden en certificatie die de nieuwe OEM een hoop geld en moeite besparen. Hierdoor kan de ondernemer zich meer richten op verkoop- en marketingactiviteiten, terwijl het core team zich richt op verdere innovatie.

Verder, in ons voorbeeld, door samen te werken met onderzoeksinstituten in het ecosysteem zoals Solliance, dat onderzoek en ontwikkeling doet op het gebied van dunne-film fotovoltaïsche zonne-energie, kan SolayTec zijn roadmap vormgeven op basis van state-of-the-art oplossingen. Met TNO, Holst centra en technische universiteiten biedt Nederland de ondernemingen mogelijkheden om nieuwe technologie te ontwikkelen die ze alleen niet kunnen.

Tenslotte is publieke en private financiering van belang in elk stadium van de onderneming. Helaas blijft in Nederland de beschikbaarheid van durfkapitaal achter bij andere landen. Ondernemingen die geen financiële ondersteuning kunnen krijgen sneuvelen in de Valley of Death, wanneer een significante toename van de investeringen is vereist voor hun commerciële doorbraak. Nederland moet meer risicokapitaal en angel investeringen aanmoedigen. De sleutel om dit te bereiken is om Nederland een aantrekkelijk gebied te maken om te investeren. Anderzijds is de kans voor een onderneming om private investeerders te vinden hoger met innovatieve producten en een sterk team. Ondernemingen in samenwerkingsprojecten maken kans op publieke financiering. In Nederland zijn de subsidiemogelijkheden op dit moment beperkt, bijvoorbeeld TKI en MKB Innovatiestimulering Topsectoren, Innovatie Prestatie Contracten, maar er zijn ook Europese subsidieprogramma’s zoals FP7 en Horizon 2020. Tenslotte kan ook samenwerken met risicodragende partners kapitaalproblemen deels oplossen.

De voorgaande argumenten laten zien dat een gebalanceerde combinatie van essentiële elementen de kans op succes voor nieuwe OEM’s vergroot.

 

0
Explore new business models with Industry 4.0

Algemene Voorwaarden           Copyright © All Rights Reserved